poczta@carebiuro.de

✅KIEDY URZĄD SKARBOWY SPRAWDZA NASZE DOCHODY Z ZAGRANICY?

Czy urząd skarbowy może ścigać za granicą?

 

Wielu Polaków planuje wyjazdy zarobkowe za granice Polski, chcą pracować a nawet prowadzić własne firmy w Unii Europejskiej. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że z takiej pracy, też należy się rozliczać w naszym urzędzie skarbowym. Podatnik, który osiąga dochody podlegające opodatkowaniu, a nie wykaże ich w zeznaniu podatkowym, musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. Może zapłacić tak zwaną podwójną sankcję. Po pierwsze organ podatkowy może opodatkować taki dochód karną stawką 75%, a dodatkowo podatnik może zostać obciążony grzywną na podstawie kodeksu karno-skarbowego. Dlatego też lepiej jest nie ukrywać żadnych dochodów, gdyż można zapłacić za to wysoką karę.

Jeżeli zarabiałeś za granicą lub pracowałeś w Polsce, ale wynagrodzenie otrzymywałeś z innego państwa to musisz zsumować całość uzyskanych kwot przychodu w danym roku podatkowym i rozliczyć je na PIT-36. Dodatkowo do swojego zeznania dołączysz załącznik PIT/ZG. Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-u 36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”.

 

KIEDY URZĄD SKARBOWY SPRAWDZA NASZE DOCHODY Z ZAGRANICY?

 

Według treści art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych -

podatek określa się w następujący sposób:

 

Czy urząd skarbowy może ścigać za granicą?

 

Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT. W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego podatek w Polsce oblicza się w następujący sposób:

Rejestracja firmy w Niemczech                                                     Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech

Rozliczenie podatkowe dla Polaków

 

To może Państwa zainteresować:

Firma budowlana a podatki w Niemczech
Jak się ubezpieczyć w EuroKV w Niemczech?
Firma w Niemczech -handel Internetowy
Polskie biuro Carebiuro w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express 
Firma w Niemczech Carebiuro
 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne dla budowlanki w Niemczech
Otrzymanie kredytu w niemieckim banku
Do zarejestrowania Gewerbe w Niemczech będziemy wymagać ?
Pomoc polskiej agencji ubezpieczeniowej euroKV
Wszystkie rodzaje firm a szczególnie Gewerbe w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.