robertkol1405@yahoo.de

Przeniesienie gewerbe – gewerbe w Monachium

Przenieś swoja firmę do Monachium

 

Wdrożona w Niemczech od 2012 roku ustawa o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (BQFG) gwarantuje wszystkim wnioskodawcom, niezależnie od kraju pochodzenia, tytułu pobytu oraz obywatelstwa, wszczęcie postępowania w sprawie oceny i uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym kraju niż Niemcy. Zawodem regulowanym jest taki, który można wykonywać dopiero po zdobyciu odpowiedniego dyplomu, zdaniu egzaminu albo rejestracji np. w izbie handlowej lub rzemieślniczej. Każdy kraj UE a więc i Niemcy mają swoją listę zawodów regulowanych, a w zależności od kraju różne urzędy/instytucje mogą przyznawać prawo do jego wykonywania.

Jeżeli dany zawód jest regulowany, osoba, która uzyskała kwalifikacje w innym państwie członkowskim, potrzebuje ich oficjalnego uznania. Uznania kwalifikacji zawodowych dokonują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

W przypadku zawodów nieregulowanych, zatrudnienie pracownika posiadającego kwalifikacje uzyskane w innym kraju członkowskim UE zależy od pracodawcy.

W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ sprawdza:

W trakcie procesu oceny wartości wykształcenia, który jest uregulowany ścisłymi przepisami, sprawdza się, czy Twoje wykształcenie uzyskane w innym kraju jest równoważne z porównywalnym wykształceniem w Niemczech i czy można na podstawie przedłożonego dyplomu uznać zdolność osoby posiadającej ten dyplom do wykonywania danego zawodu w Niemczech. Kiedy jest potrzebne uznanie kwalifikacji zawodowych?

Uznanie kwalifikacji zawodowych przydaje się w wielu zawodach. Do wykonywania pewnych zawodów w Niemczech nostryfikacja dyplomu jest konieczna.

Formalności związane z uznaniem Twoich kwalifikacji dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech możesz zlecić polskiemu biuru w Monachium.

 

Na jaką jeszcze fachową pomoc jako przedsiębiorca w Niemczech możesz liczyć od polskiego biura w Monachium?

 

rejestrację lub przeniesienie firmy w Niemczech - Z chwilą zarejestrowania działalności gospodarczej urząd w Niemczech automatycznie powiadamia kolejne urzędy. Są to m.in.: urząd skarbowy, urząd statystyczny kraju związkowego, Izba Rzemieślnicza – w przypadku zawodów rzemieślniczych

 

Pamiętaj, że polski przedsiębiorca w Niemczech musi też posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Tu ZUS nie działa. Zapytaj konsultanta polskiego biura w Monachium o tanie ubezpieczenie zdrowotne:

W polskim biurze w Monachium dostaniesz ubezpieczenie zdrowotne już od 30 €

Dla branży budowlanej / przemysłu / zameldowanych w Niemczech od 55 €

 

Dla wszystkich niezadowolonych przedsiębiorców polskich w Niemczech mamy ofertę za 0 €. Zrezygnuj z nieprofesjonalnej obsługi – przenieś swoją działalność i zacznij korzystać z porządnej obsługi księgowo-administracyjnej w Niemczech. Polskie biuro w Monachium jest do Twojej dyspozycji.

 

koszty firmy w Niemczech

Polecane linki:

konto w banku bez meldunku w Niemczech

Własna działalność gospodarcza na terenie Niemiec

 

 

                  Gewerba_w_Niemczech_bez_meldunku                                                           stawki_vat_w_niemczech                                                                                                                              

                            Gewerba_w_Niemczech_bez_meldunku                                                                   https://carebiuro.de/pdf/officevat/stawki_vat_w_niemczech.docx_pup.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.