robertkol1405@yahoo.de

✅Polisa zdrowotna czy warto wykupić

Gewerbe w Niemczech-ubezpieczenie zdrowotne

Polisa zdrowotna czy warto wykupić w Niemczech dla gewerbe

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego gdy prowadzisz własną firmę typu gewerbe w Niemczech jest podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą w tym kraju. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego został ustawowo wprowadzony w Niemczech już w 2009 roku i od tego czasu każdy Niemiec czy obywatel innego kraju, który jest zameldowany w Niemczech ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne w państwowej lub prywatnej kasie chorych.

Większość obywateli Niemiec (ok. 93% ) wybiera ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, które można nabyć w jednej z ponad 100 państwowych kas chorych rozsianych po całych Niemczech. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w państwowej kasie chorych są ustalane procentowo od wysokości dochodów osoby zatrudnionej lub prowadzącej własną działalność gospodarczą. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę stawka jest obliczana od dochodu brutto, od którego ściągana jest składka w wysokości równowartości 14.6% naszego dochodu.

Natomiast doskonałą alternatywą dla państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, które Polak może wykupić pod pewnymi warunkami – musi to być kontynuacja polskiego ubezpieczenia w ZUS, jednak musi to być nieprzerwane ubezpieczenie zdrowotne, składki muszą być płacone  w ZUS ciągle, jest ubezpieczenie prywatne, co do którego nie ma żadnych wymagań.

Właściciel polski gewerbe może wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które zagwarantuje mu:

Zmiana ubezpieczenia prywatnego na państwowe możliwa jest w Niemczech wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach zatem zawsze przed zawarciem umowy należy zasięgnąć opinii specjalistów od ubezpieczeń którzy zbadają, która polisa w którym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie dla nas najbardziej korzystna.

 

 

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.