robertkol1405@yahoo.de

✅Kto ma obowiązek płacić podatek budowlany

Jak uzyskac zwolnienie z podatku budowlanego- Freistellung

Jak nie płacić podatku budowlanego w Niemczech

Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego składamy w niemieckim urzędzie skarbowym. Warunkiem koniecznym jest posiadanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowe - wtedy wystarczy złożyć wniosek Bauabzugssteuer/Freistellung i po otrzymaniu tego zwolnienia z podatku budowlanego powinno się wysłać zaświadczenie do zleceniodawcy w Niemczech.

Ważne ! Zaświadczenie powinno być zawsze aktualne. Jeżeli zaświadczenie straci swoją aktualność to zleceniodawca będzie musiał odprowadzić z faktur 15% do Urzędu Skarbowego w Niemczech.

Co oznacza Freistellungsbeschenigung i dlaczego jest tak ważny dla prowadzenia firmy budowlanej przez Polaka w Niemczech?

Freistellungsbeschenigung  to zaświadczenie służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych dla firny prowadzącej działalność w Niemczech – może to być nawet jednoosobowa gewerba. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek jest pobierany przez zleceniodawcę, potrącając określoną kwotę z faktury i jest odprowadzany do urzędu skarbowego. Zaświadczenie to jest wydawane na czas określony – pierwsze na 3 miesiące, kolejne na rok.

Kto ma obowiązek płacić podatek budowlany w Niemczech?

Jak otrzymać zwolnienie z podatku budowlanego? Aby otrzymać decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, przedsiębiorca budowlany musi złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym, o ile dokonał rejestracji podatkowej w Niemczech i jest podatnikiem zarejestrowanym w tym kraju. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy uprzednio złożyć wniosek o wydanie decyzji wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku budowlanego w większości trwa do 1 miesiąca i wydawane jest na czas określony. Potrzebujesz szybciej załatwić zwolnienie z podatku? Nie jesteś jeszcze zarejestrowanym podatnikiem w DE? Zgłoś się do polskiego biura Carebiuro, które wyręczy Cię we wszystkich obowiązkach urzędowych związanych z rejestracją i prowadzeniem Twojej firmy budowlanej w Niemczech.

 

 

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.